Nomes de japoneses

NOMES DE JAPONESES

Acidentado
MASSARO MIAMOTO

Agredido
MISHUTARU NOSSAKU

Assaltante
FUGIRO NAKOMBI

Assassino
OKIMATARO ATIRO

Bicha
EDEO NOMATO
BUNTA SUGAVARA (ator japonês real)

Corno
KOMERU MIAMADA

Inteligente
KIKUKA BAKANA

Ladrao
SUMIU KOTUTU

Louco
SHUTAKOKO NAKARA

Mágico
TIRAGATO DAKASAKA

Médico
DOE EUKURO

Pobre
TAMISHO PABURO

Porco
SOKAGA NAKAMA

Rico
TAKANOTA NAKASAKA

Romântico
NOKU TIAMO

Travesti
SOKOME KUDEMASHO

Valente
TEBATO NAKARA

Veterinário
KURAGATO NAKASA